Jak můžete pomoci? 

Pomoci lze příspěvkem na transparentní účet, případně sdílením našeho příběhu.

Transparentní účet zřízený pro částečnou úhradu neuro-rehabilitací:
2802073040/2010

image

Moc děkujeme za jakýkoliv příspěvek, případně sdílení našeho příběhu!! ♥

Dobrý den, dovolte nám, abychom vysvětlili důvod, proč jsme se rozhodli požádat o pomoc. Naše druhorozené dítě, synek, se bohužel narodil s velmi vzácnou chromozomální aberací, která mu způsobuje těžce opožděný psychomotorický vývoj. Ve svém věku současnými dovednostmi odpovídá zhruba půlročnímu až osmiměsíčními miminku. Povahově je Lukášek smíšek, který nám svým úsměvem přináší mnoho radosti. Nejvíce se směje ve společnosti své starší sestřičky, která je velmi expresivní, živelná. Takové chování na Lukáška velmi dobře funguje.
 
Uvědomujeme si, že Lukášek nikdy nebude zcela zdravý chlapeček, ale samozřejmě dlouhodobě usilujeme ze všech sil o to, aby se stal do budoucna co nejvíce samostatný, a tudíž méně závislý na pomoci a péči blízkého okolí i nejrůznějších nápomocných organizací. Tato naděje se z našeho pohledu stává hmatatelnou ve chvílích, kdy se Lukášek posune o další kousíček vpřed, každý jeho sebemenší pokrok prožíváme s nadšením. Lukášek je naštěstí velmi živý a zvídavý, proto se další pokroky (podpořené především nákladnými rehabilitacemi, domácím cvičením a stimulacemi) dají očekávat.

Kromě genetického postižení Lukášek trpí těžkou zrakovou vadou (v současnosti částečně korigovanou očními čočkami) a v prvních dvou letech jeho života se řešily jeho další zdravotní potíže několika neurochirurgickými a chirurgickými operacemi. Po zotavení jsme začali opět pilně rehabilitovat. Lukášek podstupuje nejrůznější terapie s cílem stát se mobilním, samostatnějším. Co se týká pohybových dovedností, prozatím se dokáže pouze přetočit na bříško a zpět, v nedávné době se začal plazit s preferencí jedné končetiny (druhou táhne za sebou) a absolvovaná intenzivní neurorehabilitace mu dopomohla k tomu, že se nyní dokáže při velkém úsilí i posadit (zatím pouze do tzv. „V“ sedu). Nedokáže však lézt ani se postavit na nohy. Díky speciálním rehabilitacím máme však naději, že se tak jednoho dne stane. Co se týká pravidelných aktivit, tak Lukášek absolvuje FPIT terapie, v neurorehabilitačním centru během jednoho dne v týdnu absolvuje hned několik po sobě jdoucích terapií - rehabilitace, masáže nebo vířivou vanu, bazální stimulaci, snoezelen nebo speciální pedagogiku, případně ergoterapii. V neposlední řadě také pravidelně 2x týdně navštěvuje jezdeckou stáj, kde se účastní hipoterapií a zpravidla 1x týdně dojíždíme do rehabilitačního centra na rehabilitace se zaměřením na Vojtovu metoda a Bobath koncept. 

Svou roli v Lukáškovo příběhu sehrává i časové hledisko. Je nutné, aby se Luky naučil veškeré potřebné dovednosti do cca 6 let věku, poté je naděje na další významnější pokroky radikálně snížena. Zažíváme proto psychicky, fyzicky i finančně náročné období, protože většinu procedur, které Lukášek podstupuje, pojišťovna nehradí ani z části.

Věříme, že existuje důvod, proč Lukášek přišel zrovna do naší rodiny, hodně nás toho za svůj krátký život naučil, a nejvíce si přejeme, abychom mu i nadále mohli poskytovat ty nejlepší podmínky pro jeho rozvoj…   

♥ 2022 Statečný Lukáš. 

stepan.jenicek@gmail.com