Aktivity s Lukáškem

Pravidelné aktivity:
•    hipoterapie- probíhá několikrát týdně v jezdecké stáji Radčice

•    fyzioterapie- pravidelně dojíždíme do Centra Na Dvorku, do FN Plzeň a také k p. Skalové, která s Lukáškem provádí i kraniosakrální terapii
•    série terapií v centru Hájek zahrnující každý týden několik z těchto procedur: fyzioterapie, canisterapie, EEG biofeedback, ergoterapie, speciální pedagogika, masáže, perličková koupel, snoezelen
•    klinická logopedie ve FN Plzeň- jedná se o pravidelné konzultace s cílem zajistit, aby se Lukášek dokázal se svým okolím domluvit

Příležitostné aktivity:
•    FPIT terapie

•    Návštěva rané péče v rodině
•    Lázeňská péče 
•    Neurorehabilitace- vzhledem k tomu, jak Lukáškovi prospívají, by bylo ideální, aby je mohl absolvovat ideálně 4 x ročně, což je však pro nás z finančních důvodů nerealizovatelné vzhledem k ceně jednoho cyklu terapií (64000Kč, zahrnující terapie samotné, dále je potřeba hradit např. každodenní dopravu, protože ubytování v místě konání terapií by stálo minimálně dalších 10000Kč navíc).

image

♥ 2022 Statečný Lukáš. 

stepan.jenicek@gmail.com